Aktuell informasjon

Mobilnummer til kvar avdeling

Terten:          40037534
Sjøstjerna:     40035925
Kukkeluren:     40436084

Kalender

Når Kva Hvor
07. mai
Kl. 18:00

2018
Foreldremøte i barnehagen
Tema
Språkløyper – Resultatleiing - Fysisk aktivitet – Val til SU
Stasjonen barnehage 
04. jun
Kl. 18:00

2018
Møte i samarbeidsutvalet
Hauge skule 
20. jun
Kl. 18:00 - 19:30

2018
Sommarfest
Bremangerhallen 
Utskriftvennlig